คุณกำลังมองหาอะไร?

โครงสร้างเว็บไซต์

01
การประเมิน ITA 2564
03
ข่าวประชาสัมพันธ์
04
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม
06
TOR
09
คลังภาพกิจกรรม
10
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
11
นโยบาย แผน และรายงานผล
12
ดาวน์โหลดเอกสาร
14
ระบบถาม - ตอบ
16
ติดต่อเรา